help
Search icon

PRIVATNI SEGMENT

Osnovno oglašavanje

CJENIK OSOBNI AUTOMOBILI
Oglašavanje u podkategoriji “Rabljeni automobili do 50.000EUR*”

Naziv proizvoda Osnovni Gold Platinum
Trajanje oglasa 45 dana 45 dana 45 dana
Vidljivost Osnovna Gold Platinum
CIJENA 0 EUR 10,90 EUR 16,40 EUR

PDV je uključen u cijenu.
* limit besplatnih oglasa automobila do 50.000 EUR: 3.


Oglašavanje u podkategoriji “Rabljeni automobili iznad 50.000EUR”

Naziv proizvoda Osnovni Gold Platinum
Trajanje oglasa / 45 dana 45 dana
Vidljivost / Gold Platinum
CIJENA / 10,90 EUR 16,40 EUR

PDV je uključen u cijenu.


CJENIK GOSPODARSKA VOZILA
Oglašavanje u podkategoriji “Kamioni”

Naziv proizvoda Osnovni Gold Platinum
Trajanje oglasa 45 dana 45 dana 45 dana
Vidljivost Osnovna Gold Platinum
CIJENA 0 EUR 10,90 EUR 16,40 EUR

PDV je uključen u cijenu.


CJENIK GOSPODARSKA VOZILA
Oglašavanje u podkategoriji “Kombiji i dostavna vozila”

Naziv proizvoda Osnovni Gold Platinum
Trajanje oglasa 45 dana 45 dana 45 dana
Vidljivost Osnovna Gold Platinum
CIJENA 0 EUR 10,90 EUR 16,40 EUR

PDV je uključen u cijenu.


CJENIK GOSPODARSKA VOZILA
Oglašavanje u podkategoriji “Autobusi”

Naziv proizvoda Osnovni Gold Platinum
Trajanje oglasa 45 dana 45 dana 45 dana
Vidljivost Osnovna Gold Platinum
CIJENA 0 EUR 10,90 EUR 16,40 EUR

PDV je uključen u cijenu.


CJENIK NEKRETNINE
Oglašavanje u podkategoriji “Prodaja kuća”

Naziv proizvoda 60 dana*** 60 dana+***
Trajanje oglasa 60 dana 60 dana
Produljenje**** / 2,00 EUR
CIJENA 17,90 EUR 19,90 EUR

PDV je uključen u cijenu.
*Trajanje osnovnog oglasa: 60 dana.
**Produljenje dostupno samo za paket 60dana+ / trajanje produljenja: 60 dana.


CJENIK NEKRETNINE
Oglašavanje u podkategoriji “Prodaja stanova”

Naziv proizvoda 60 dana*** 60 dana+***
Trajanje oglasa 60 dana 60 dana
Produljenje**** / 2,00 EUR
CIJENA 17,90 EUR 19,90 EUR

PDV je uključen u cijenu.
*Trajanje osnovnog oglasa: 60 dana.
**Produljenje dostupno samo za paket 60dana+ / trajanje produljenja: 60 dana.


CJENIK NEKRETNINE
Oglašavanje u podkategoriji “Prodaja zemljišta”

Naziv proizvoda 60 dana*** 60 dana+***
Trajanje oglasa 60 dana 60 dana
Produljenje**** / 2,00 EUR
CIJENA 11,90 EUR 13,90 EUR

PDV je uključen u cijenu.
*Trajanje osnovnog oglasa: 60 dana.
**Produljenje dostupno samo za paket 60dana+ / trajanje produljenja: 60 dana.


CJENIK NEKRETNINE
Oglašavanje u podkategoriji “Prodaja poslovnih prostora”

Naziv proizvoda 60 dana*** 60 dana+***
Trajanje oglasa 60 dana 60 dana
Produljenje**** / 2,00 EUR
CIJENA 17,90 EUR 19,90 EUR

PDV je uključen u cijenu.
*Trajanje osnovnog oglasa: 60 dana.
**Produljenje dostupno samo za paket 60dana+ / trajanje produljenja: 60 dana.


CJENIK NEKRETNINE
Oglašavanje u podkategoriji “Prodaja garaža i parkirnih mjesta”

Naziv proizvoda 60 dana*** 60 dana+***
Trajanje oglasa 60 dana 60 dana
Produljenje**** / 2,00 EUR
CIJENA 7,90 EUR 9,90 EUR

PDV je uključen u cijenu.
*Trajanje osnovnog oglasa: 60 dana.
**Produljenje dostupno samo za paket 60dana+ / trajanje produljenja: 60 dana.


CJENIK NEKRETNINE
Oglašavanje u podkategoriji “Iznajmljivanje kuća”

Naziv proizvoda 60 dana*** 60 dana+***
Trajanje oglasa 60 dana 60 dana
Produljenje**** / 2,00 EUR
CIJENA 11,90 EUR 13,90 EUR

PDV je uključen u cijenu.
*Trajanje osnovnog oglasa: 60 dana.
**Produljenje dostupno samo za paket 60dana+ / trajanje produljenja: 60 dana.


CJENIK NEKRETNINE
Oglašavanje u podkategoriji “Iznajmljivanje stanova”

Naziv proizvoda 60 dana*** 60 dana+***
Trajanje oglasa 60 dana 60 dana
Produljenje**** / 2,00 EUR
CIJENA 11,90 EUR 13,90 EUR

PDV je uključen u cijenu.
*Trajanje osnovnog oglasa: 60 dana.
**Produljenje dostupno samo za paket 60dana+ / trajanje produljenja: 60 dana.


CJENIK NEKRETNINE
Oglašavanje u podkategoriji “Iznajmljivanje zemljišta”

Naziv proizvoda 60 dana*** 60 dana+***
Trajanje oglasa 60 dana 60 dana
Produljenje**** / 2,00 EUR
CIJENA 4,90 EUR 6,90 EUR

PDV je uključen u cijenu.
*Trajanje osnovnog oglasa: 60 dana.
**Produljenje dostupno samo za paket 60dana+ / trajanje produljenja: 60 dana.


CJENIK NEKRETNINE
Oglašavanje u podkategoriji “Iznajmljivanje poslovnih prostora”

Naziv proizvoda 60 dana*** 60 dana+***
Trajanje oglasa 60 dana 60 dana
Produljenje**** / 2,00 EUR
CIJENA 11,90 EUR 13,90 EUR

PDV je uključen u cijenu.
*Trajanje osnovnog oglasa: 60 dana.
**Produljenje dostupno samo za paket 60dana+ / trajanje produljenja: 60 dana.


CJENIK NEKRETNINE
Oglašavanje u podkategoriji “Iznajmljivanje garaža i parkirnih mjesta”

Naziv proizvoda 60 dana*** 60 dana+***
Trajanje oglasa 60 dana 60 dana
Produljenje**** / 2,00 EUR
CIJENA 4,90 EUR 6,90 EUR

PDV je uključen u cijenu.
*Trajanje osnovnog oglasa: 60 dana.
**Produljenje dostupno samo za paket 60dana+ / trajanje produljenja: 60 dana.


CJENIK NEKRETNINE
Oglašavanje u podkategoriji “Iznajmljivanje soba”

Naziv proizvoda 60 dana*** 60 dana+***
Trajanje oglasa 60 dana 60 dana
Produljenje**** / 2,00 EUR
CIJENA 4,90 EUR 6,90 EUR

PDV je uključen u cijenu.
*Trajanje osnovnog oglasa: 60 dana.
**Produljenje dostupno samo za paket 60dana+ / trajanje produljenja: 60 dana.


NEKRETNINE – TEŽINSKI FAKTORI ŽUPANIJA ZA DINAMIČKI PRICING

Lokacija nekretnine Popust na osnovnu cijenu
Bjelovarsko-bilogorska 65%
Brodsko-posavska 58%
Dubrovačko-neretvanska 0%
Grad Zagreb 0%
Istarska 0%
Karlovačka 60%
Koprivničko-križevačka 60%
Krapinsko-zagorska 60%
Ličko-senjska 25%
Međimurska 55%
Osječko-baranjska 55%
Požeško-slavonska 70%
Primorsko-goranska 0%
Sisačko-moslavačka 65%
Splitsko-dalmatinska 0%
Šibensko-kninska 0%
Varaždinska 55%
Virovitičko-podravska 70%
Vukovarsko-srijemska 68%
Zadarska 0%
Zagrebačka 18%

Bazna cijena – Grad Zagreb.
*Težinski faktori se ne odnose na cijenu produljenja.


Istaknuto oglašavanje

CJENIK AUTO-MOTO

Varijacija proizvoda 3 dana 7 dana 14 dana Jednokratno
Gold paket 1,70 EUR 3,70 EUR 6,50 EUR /
Platinum paket 2,60 EUR 5,60 EUR 9,95 EUR /
Skok DEAL / / / 0,08 EUR

PDV je uključen u cijenu.


CJENIK NEKRETNINE

Varijacija proizvoda 3 dana 7 dana 14 dana Jednokratno
Gold paket 2,90 EUR 6,20 EUR 9,99 EUR /
Platinum paket 4,35 EUR 9,35 EUR 15,70 EUR /
Skok DEAL / / / 0,08 EUR

PDV je uključen u cijenu.


CJENIK SVE OSTALO

Varijacija proizvoda 3 dana 7 dana 14 dana Jednokratno
Gold paket 1,55 EUR 3,50 EUR 6,55 EUR /
Platinum paket 2,35 EUR 5,25 EUR 9,80 EUR /
Skok DEAL / / / 0,08 EUR

PDV je uključen u cijenu.


CJENIK STROJEVI I ALATI

Varijacija proizvoda 3 dana 7 dana 14 dana Jednokratno
Gold paket 1,90 EUR 3,95 EUR 6,95 EUR /
Platinum paket 2,85 EUR 5,90 EUR 10,35 EUR /
Skok DEAL / / / 0,08 EUR

PDV je uključen u cijenu.


CJENIK PLOVILA

Varijacija proizvoda 3 dana 7 dana 14 dana Jednokratno
Gold paket 2,30 EUR 4,85 EUR 8,95 EUR /
Platinum paket 3,45 EUR 7,35 EUR 13,40 EUR /
Skok DEAL / / / 0,08 EUR

PDV je uključen u cijenu.


BUSINESS SEGMENT

MJESEČNE PRETPLATE
AUTO-MOTO

Oglasni razred 1-5 1-50 1-500
Naziv Starter Starter + Advance
Neto cijena/mj 0,00 EUR 71,20 EUR 95,20 EUR
Bruto cijena/mj 0,00 EUR 89,00 EUR 119,00 EUR
Broj korisnika 1 2 4
API import ne da da
Mjesečni bonus za isticanje 0,00 EURbod 5,00 EURbod 10,00 EURbod

MJESEČNE PRETPLATE
NEKRETNINE

Oglasni razred 1-3 1-20 1-100 1-1.000 1-2.000
Naziv Starter Starter + Advance Expert Premium
Neto cijena/mj 0,00 EUR 71,20 EUR 79,20EUR 111,20 EUR 135,20 EUR
Bruto cijena/mj 0,00 EUR 89,00 EUR 99,00 EUR 139,00 EUR 169,00 EUR
Broj korisnika 1 3 5 10 20
API import ne ne da da da
Mjesečni bonus za isticanje 0,00 EURbod 5,00 EURbod 12,00 EURbod 16,00 EURbod 20,00 EURbod

MJESEČNE PRETPLATE
SVE OSTALO

Oglasni razred 1-50 1-1.000
Naziv Starter Advance
Neto cijena/mj 0,00 EUR 52,00 EUR
Bruto cijena/mj 0,00 EUR 65,00 EUR
Broj korisnika 1 3
API import ne da
Mjesečni bonus za isticanje 0,00 EURbod 9,00 EURbod

MJESEČNE PRETPLATE
STROJEVI I ALATI

Oglasni razred 1-5 1-100 1-250
Naziv Starter Starter + Advance
Neto cijena/mj 0,00 EUR 71,20 EUR 95,20 EUR
Bruto cijena/mj 0,00 EUR 89,00 EUR 119,00 EUR
Broj korisnika 1 2 4
API import ne da da
Mjesečni bonus za isticanje 0,00 EURbod 5,00 EURbod 10,00 EURbod

MJESEČNE PRETPLATE
PLOVILA

Oglasni razred 1-3 1-15 1-100
Naziv Starter Starter + Advance
Neto cijena/mj 0,00 EUR 55,20 EUR 76,00 EUR
Bruto cijena/mj 0,00 EUR 69,00 EUR 95,00 EUR
Broj korisnika 1 2 4
API import ne ne da
Mjesečni bonus za isticanje 0,00 EURbod 3,00 EURbod 9,00 EURbod

Istaknuto oglašavanje

CJENIK AUTO-MOTO

Varijacija proizvoda 3 dana 7 dana 14 dana Jednokratno
Gold paket 1,70 EUR 3,70 EUR 6,50 EUR /
Platinum paket 2,60 EUR 5,60 EUR 9,95 EUR /
Skok DEAL / / / 0,08 EUR

PDV je uključen u cijenu.


CJENIK NEKRETNINE

Varijacija proizvoda 3 dana 7 dana 14 dana Jednokratno
Gold paket 2,90 EUR 6,20 EUR 9,99 EUR /
Platinum paket 4,35 EUR 9,35 EUR 15,70 EUR /
Skok DEAL / / / 0,08 EUR

PDV je uključen u cijenu.


CJENIK SVE OSTALO

Varijacija proizvoda 3 dana 7 dana 14 dana Jednokratno
Gold paket 1,55 EUR 3,50 EUR 6,55 EUR /
Platinum paket 2,35 EUR 5,25 EUR 9,80 EUR /
Skok DEAL / / / 0,08 EUR

PDV je uključen u cijenu.


CJENIK STROJEVI I ALATI

Varijacija proizvoda 3 dana 7 dana 14 dana Jednokratno
Gold paket 1,90 EUR 3,95 EUR 6,95 EUR /
Platinum paket 2,85 EUR 5,90 EUR 10,35 EUR /
Skok DEAL / / / 0,08 EUR

PDV je uključen u cijenu.


CJENIK PLOVILA

Varijacija proizvoda 3 dana 7 dana 14 dana Jednokratno
Gold paket 2,30 EUR 4,85 EUR 8,95 EUR /
Platinum paket 3,45 EUR 7,35 EUR 13,40 EUR /
Skok DEAL / / / 0,08 EUR

PDV je uključen u cijenu.

Cjenik je važeći od 15.04.2024. Digital Marketplaces d.o.o. zadržava pravo izmjene cjenika bez prethodne najave.